FANDOM


ザッポル (xappol) は、BEAFで {10,10 (2) 2} あるいは10行10列の10と等しい数である[1]

ザッポルは2次元の拡張配列表記で、このように書ける。

    /10 10 10 10 10 10 10 10 10 10\

   / 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 \

  /  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  \

 /   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   \

/    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10    \  

\    10 10 10 10 10 10 10 10 10 10    /  

 \   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   /  

  \  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  / 

   \ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 / 

    \10 10 10 10 10 10 10 10 10 10/

近似

記法 近似
バードの配列表記 \(\{10,10 [3] 2\}\)
連鎖E表記 \(E10\#\text{^}\#\#10\)
超階乗配列表記 \(10![1,[1,1,3],1,2]\)
原始数列 (0,1,2,3,3)[2]
急増加関数 \(f_{\omega^{\omega^2}}(10)\)
ハーディー階層 \(H_{\omega^{\omega^{\omega^2}}}(10)\)
緩成長階層 \(g_{\vartheta(\Omega^{\Omega\omega})}(10)\)

出典

 1. Bowers, JonathanInfinity Scrapers. Retrieved January 2013.